1. Základní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi Odběratelem (e-shop, kamenný obchod) a firmou Sendi s.r.o. (velkoobchod). Jsou k dispozici na internetových stránkách firmy a zároveň i na kontaktní adrese velkoobchodu. Tyto podmínky tvoří základ obchodní spolupráce a nový odběratel je povinen se řádně s těmito stanovy seznámit ještě před zahájením obchodní spolupráce.

2. Podmínky spolupráce

2.1.Odběratel - Odběratelem našich produktů se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem platného výpisu z obchodního rejstříku, nebo Živnostenského listu.

3. Kontaktní údaje 

Sendi DESIGN s.r.o.
Veveří 131 CZ
602 00 Brno

IČ: 26240220
DIČ: CZ26240220

4. Přijetí a vyřízení objednávky

4.1. všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

4.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.2.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.2.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.2.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Dále si Prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

4.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

4.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na 

5. Minimální odběr 

5.1 Minimální odběr je stanoven na částku 3000,- KČ bez DPH nebo 120 Euro.

6. Velkoobchodní ceny 

6.1 Velkoobchodní ceny jsou aktuální ceny pro odběratelé. Ceny jsou publikovány pravidelně na stránkách velkoobchodu. Firma Sendi s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceny na základě změny zákonů, nebo dodavatelských cen. Je v zájmu odběratele si při každém nákupu aktuální ceny prověřit.

7. Platební podmínky

7.1 Datem úhrady/platby faktury se rozumu den, kdy je částka připsána na účet velkoobchodu. Úhrada je možná platbou předem. V takovém případě o tom informuje kupující ve svojí objednávce. Prodávající následně vystaví a zašle kupujícímu zálohovou fakturu, na základě které kupující uskuteční platbu (suma, variabilní symbol, číslo účtu se nachází na faktuře).

Platbu objednaného zboží je také možné uskutečnit hotovostní platbou při převzetí zásilky od kurýra.

8 Způsoby doručení zboží

8.1. Zboží je po území ČR zasíláno kurýrem GLS, kdy cena této přepravy je účtováno ve výši 80,- Kč + 25,- Kč dobírka.

8.2  Zboží odesílané do SK je zasíláno kurýrem GLS, kdy cena této přepravy je účtováno ve výši 12 Euro včetně dobírky. 

8.3 Zboží zasílané do dalších zemí EU a mimo ni je účtováno individuálně dle aktuálního ceníku společnosti GLS a vždy je toto dopředu projednáno s odběratelem. 

8.4. Zboží je možné převzít bezplatně na provozovně firmy v Brně. 

9. Záruční a reklamační podmínky 

9.1 Jsou stanoveny a popsány v sekci Reklamační řád: https://velkoobchod.sendi.cz/stranka/9-reklamacni-rad

10. Závěrečná ustanovení 

10.1 Firma Sendi s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit kdykoliv, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo legislativního prostředí.

V Brně dne 01.07.2017